Van 0 meting naar Effectmetingen

Om maar even weg te blijven van allerlei algemeenheden gaat het er hier om te bezien of de doelen welke we in een eerdere fase hebben gesteld worden/zijn gehaald.

Merken we nu echt dat de klant/relatie anders, hopelijk positiever, over ons denkt?

Maken onze klantscores (NPS, CES, CSAT) nu een positieve ontwikkeling door?

Zien we dit terug in onze CRM-systemen?

Zien we dit ook terug in onze financiële doelstellingen? In onze omzet?

De antwoorden op deze vragen zullen we in beeld moeten gaan brengen om de ingeslagen weg te ‘rechtvaardigen’ en waar nodig bij te sturen.