Swot analyse

Deze analyse is een hulpmiddel bij de strategische planning. De 4 elementen (sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen) helpen de organisatie om richting te geven. Toch vaak een tijdrovende en redelijk kostbare techniek, maar de opbrengsten zijn navenant.

Het voordeel van deze methode is dat het de buitenwereld (klanten, relaties, leveranciers, stakeholders) in verbinding brengt met de binnenwereld (interne organisatie).

Kies je voor deze methodiek zorg er dan voor dat alle aangesloten partijen commitment hebben voor dit project, zorg voor realistische en haalbare doelen, zodat je hier ook achteraf elkaar op kunt aanspreken qua beslissingen en geformuleerd beleid.