Mystery shopping

Om een zo realistisch mogelijke klantervaring te krijgen, worden de medewerkers vooraf niet, of niet specifiek, van de mystery shopper op de hoogte gebracht. De mystery shopper van CRISP presenteert zichzelf vervolgens als een gewone klant en let in het hele proces op vooraf opgestelde criteria. Voorbeelden van aspecten waarop gelet kan worden, zijn de beleefdheid van het personeel, de netheid van de winkel, wachttijden, hulpvaardigheid en deskundigheid van het bedienend personeel.

De bevindingen worden verwerkt en dienen uiteindelijk ter verbetering van het serviceniveau, het bewaken van de kwaliteit en het ultieme doel klantgeluk.